Tuoteryhmät

Tarjoukset

Tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä 

Oulun Konekauppa Oy / 0558227-3 
Yhteystiedot 
Tapsitie 5, 90620 Oulu 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Jarmo Oja 
Yhteystiedot 
Tapsitie 5, 90620 Oulu 
puh. +358 44 7997 404 

3. Rekisterin nimi 

Oulun Konekauppa Oy:n palvelurekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. 
Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto 
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet 
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyltä itseltään sähköisen yhteydenottolomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta. 
Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. 
Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle 

(yhteystiedot mainittu kohdassa 2). 

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. 

Laadittu 30.9.2019. Viimeisin muutos 30.9.2019.